Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for

Denne sikkerhedsinstruks gælder for sejlads med op til 30 kajakker

 

 

1. Identifikation af rederen

Skriv navn og adresse på rederen. Rederen er den person eller det organ, som har ejerskab af sejladsaktiviteterne:

Hertug Hans Spejderne

Spejderskoven

Christian den 10 vej 17

6100 Haderslev

 

2. Sejladsaktiviteter

Beskriv sejladsaktiviteterne, herunder hvilke aktiviteter der er tale om, samt hvor og hvornår de må foregå. Sæt rammer og begrænsninger for sejladsen, f.eks. luft- og vandtemperatur, vind, bølger og sigtbarhed:

Der sejles ved, max vindhastighed 10 meter i sekundet, der sejles ikke ud i hvis vejret ikke er til det, det vil sige, at tåge, kraftig regn og hård blæst

 

3. Identifikation af risici

Beskriv de sikkerhedsmæssige risici, der kan være ved de i punkt 2 (Sejladsaktiviteter) beskrevne sejladsaktiviteter:

Der kan forekomme kæntringer, grundstødning, tab af paddel

 

4. Tiltag til at imødegå risici

Beskriv, hvad der skal gøres for at imødegå hver af de identificerede risici under punkt 3 (Identifikation af risici):

Der sejles altid to og to, der udpeges et fast par inden sejlturen, som sejler sammen under hele turen,

Deltager i turene, instrueres i:

Indstigning og udstigning, af kajak.

Hvordan man kommer ud af kajakken ved kæntring og op i kajakken igen.

Hvordan man opføre sig når flere sejler i flok.

og om generelle regler i forhold til andre sejlere.

 

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning

Beskriv fartøjet, herunder den anvendelse det ifølge byggestandard/producentens anvisninger er beregnet til:

Der anvendes en mands og to mands kajakker, og er beregnet til sejlads på have, søer og åer

Beskriv det udstyr, der skal være om bord i forbindelse med sejladsaktiviteterne, og hvordan det vedligeholdes:

Deltageren skal være i ført rednings vest samt skørt ved sejlads, der ud over skal der være en pagaj til hver sejler

Beskriv krav til passagerer/elever, f.eks. opførsel, pligter og kompetencer:

Der er krævet at deltagerne kan svømme 100 meter,

Enhver deltager har pligt til og tjekke at kajakken er i god stand inden man sejler ud,

samt at sæde og pedaler er indstillet ordentlig,

 

6. Besætningen og dens kompetencer

Beskriv krav til besætningens størrelse og kompetencer. Besætningen er de personer, der skal passe på passagerer/elever. Det kan f.eks. være krav til kurser og praktisk erfaring:

Der er krav til lederne der har ansvaret at:

de har deltaget i haderslev kajak klubs kursus for og må låne Kajakkerne fra kajakklubben de skal kunne svømme 200 meter

Samt skal kunne førstehjælp

 

7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer

Beskriv operative begrænsninger, f.eks. geografiske begrænsninger, tidspunkter på døgnet/året samt maksimalt antal personer om bord:

Der sejles i perioden fra 1 maj til 1 oktober, der sejles på haderslev dam og fjord, samt langs kysten i Lillebælt, nord for haderslev fjord.Der kan være andre steder, ved ture andre steder vil der blive udarbejdet et separat blad

Der må i kajakkerne kun være det antal passagerer den er beregnet til

 

8. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke

Beskriv, hvordan alle kan reddes i den værst tænkelige situation, f.eks. ved forlis, kæntring og brand:

Ved kæntring, hjælper man hinanden, skulle der være flere der kæntre samtidig, er det først og fremmest vigtig og blive sammen med den makker man har fået fra starten, hvis forholdene gør at det er umuligt og komme op i kajakkerne igen, holder man fast i sin kajak og driver ind til nærmeste bred, eller venter til den nærmeste kommer til undsætning

 

9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker

Beskriv, hvordan der kan tilkaldes hjælp:

Under sejlads, er der minimum 2 leder der har mobiltelefon med som der kan kaldes efter hjælp med

 

10. Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion

Skriv, hvordan oplysninger om antallet af personer, varighed af sejladsen og den planlagte rute registreres og opbevares i land:

Inden hver sejlads sendes der en mail til Gruppeformanden, Kirsten min. 1 dage i forvejen så hun ved besked om deltager og turens retning og varighed

 

11. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start

Beskriv, hvem der skal lave sikkerhedsinstruktionen, samt hvornår og hvordan det skal foregå:

Der fortages altid inden sejlads en instruktion af både nye og gamle deltagere, denne gives af en af lederne, inden der gives tilladelse til og sætte i vand

 

12. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker

Beskriv, hvem der skal følge op på utilsigtede hændelser, samt hvornår og hvordan det skal foregå:

Der skal altid ved ulykker eller utilsigtede hændelser, afholdes et opfølgende møde, med de involverende parter inden for en uge efter hændelsen så tingen kan gennemgås og der kan gøres tiltag for og undgår Hændelser af samme slags igen